SHFAQJE – SKENA E MBRËMJES

DITËLINDJA

Tri gjenerata të një familjeje jetojnë në një kulm, në një shoqëri në tranzicion ...

Më shumë