Shfaqjet tjera

KASOLLA PREJ KASHTE

Shfaqja tregon historinë e tre insekteve dhe botës së tyre të mbushur me dashuri …

PREHËRI I GJYSHIT

Në një familje tipike, jetojnë një vëlla e një motër. Ata duan njëri tjetrin dhe luajnë bashkë.

LIBRI SHUMËNGJYRËSH

Libri shumëngjyrësh është një panoramë e ngjyrave-jetës.

Historik i shkurtër

Teatri “Dodona” është themeluar më 12 nëntor 1986, me vendim të Bashkësisë Punuese të Kuvendit të Komunës së Prishtinës.