Shfaqjet tjera

DASHURI NË FUND TË DETIT

Legjenda thotë: ”Kush e gjen medalionin magjik, botën do ta sundojë …

GONI TRAZOVAÇI

Dy fëmijë, luajnë teatër dhe gjejnë një kukulla e cila nuk ka emër.

PREHËRI I GJYSHIT

Në një familje tipike, jetojnë një vëlla e një motër. Ata duan njëri tjetrin dhe luajnë bashkë.

Historik i shkurtër

Teatri “Dodona” është themeluar më 12 nëntor 1986, me vendim të Bashkësisë Punuese të Kuvendit të Komunës së Prishtinës.