Shfaqjet tjera

KASOLLA PREJ KASHTE

Shfaqja tregon historinë e tre insekteve dhe botës së tyre të mbushur me dashuri …

DASHURI NË FUND TË DETIT

Legjenda thotë: ”Kush e gjen medalionin magjik, botën do ta sundojë …

KËSULËKUQJA

Dy fëmijë, luajnë teatër dhe gjejnë një kukulla e cila nuk ka emër.

Historik i shkurtër

Teatri “Dodona” është themeluar më 12 nëntor 1986, me vendim të Bashkësisë Punuese të Kuvendit të Komunës së Prishtinës.