Shfaqjet tjera

ROSAK PASTËRTORI

Një vajzë e vogël pas këshillës së mjekut e dërgon rosakun e sëmurë në pyll.

DASHURI NË FUND TË DETIT

Legjenda thotë: ”Kush e gjen medalionin magjik, botën do ta sundojë …

TEO, QENI I RRUGËS

Teo është një qenush i vogël që jeton rrugëve i vetmuar dhe kërkon ushqim dhe dashuri. Lum …

Historik i shkurtër

Teatri “Dodona” është themeluar më 12 nëntor 1986, me vendim të Bashkësisë Punuese të Kuvendit të Komunës së Prishtinës.